Video Section

Бащата днес / 2016 Read more...

Бащата днес е шестминутно видео, в което 18 мъже споделят какво са преживели, докато са присъствали на раждането на децата си.

Бащите са различни - архитекти, музиканти, зъболекари, програмисти, биолози, финансови директори и други професии. БАЩИТЕ, които присъстват на раждането на децата си, могат да имат всякакъв житейски опит, нагласи и мироглед.

Видеото осъществиха Боряна Пандова и Good Monday Studio.

Бащата днес е част от кампания, която цели да нормализира присъствието на бащата в родилните домове в България. Раждането е споделено семейно събитие, което помага и на двамата родители да встъпят уверено в живота с дете.